Vaznesenje 999

sitthinan150600205Energija Vaznesenje 999 namenjena je ličnom razvoju, podizanju nivoa svesti i frekvencije pojedinca, a samim tim i čovečanstva u celini.

Redovnim praktikovanjem omogućava se usklađivanje fizičkog tela sa promenama koje se odvijaju na Zemlji, kao i razvoj i širenje svetlosnog tela. Dolazi do transmutacije i preobražaja – zastarele strukture i šabloni se tope. Pomaže proces duhovnog buđenja i usmerava ga, razvija osećaje sjedinjenosti i jedinstva, ostvarenju ravnoteđe između duha i tela, kao i harmonije sa svojom pravom prirodom. Utiče pozitivno na psihičko i emotivno stanje.

Ukolioko praktikujete ergetske metode, energija Vaznesenje 999 daje nov kvalitet vašem energetskom radu.

Obuka i inicijacija se rade i na daljinu.

Nakon obuke i inicijacije dobijate priručnik i sertifikat. Energiju možete aktivirati za sebe, kao i inicirati i podučavati druge.

Pogledajte i Obuke i inicijacije kao i Tretmane