Arahanđeoskim energijama

Tretman uz pomoć Arhanđela Mihaila, Gabriela, Rafalea, Zadkiela, Ćamuila, Uriela, Jofiela, Metatrona. Divne negujuće i podržavajuće energije Arhandjela nam mogu pomoci u duhovnom razvoju i svim segmentima svakodnevog zivota.

Cena: tretman 3 000 din.

Tretmani

Obuke i inicijacije