Uzašli Majstori

Uzašli Učitelji i Majstori su veliki iscjelitelji i učitelji  koji su živeli na Zemlji i svojim načinom života dostigli visok  stepen duhovnog razvoja i koji su izabrali da iz duhovne ravni pomažu čovečanstvu.

Povezujući se i radeći sa frekvencijama Uzašlih Majstora osoba prima ono što je njoj namenjeno i odgovara potrebama njene Duše. Energije Uzaslih Majstora pomažu osobi da transformise svoje (donesene ili stečene) programe i da ubrzano duhovno napreduje.

Užašlim Majstorima možemo se obraćati za pomoć, isceljenje, usmerenje… Možemo ih prizivati  i na početku energetskih tretmana drugim tehnikama.

Isus • Majka Marija (Bogorodica) • Saint Germain • Goddess Eir • El Morya • Hilarion • Kuthumi • Lanto • Buddha • Kuan Yin • Maitreya • Serapis Bay • Lady Nada • Maha Chohan • Pallas Athena • Paul the Venetian • Lady Portia • Sanat Kumara • Abundatina • Merlin

Za svakog Uzašlog Majstora se radi posebno usklađivanje (inicijacija).

Inicijacije i obuka se mogu raditi i na daljinu.

Nakon inicijacije dobijate sertifikat i uputstvo za rad. Možete raditi tretmane sebi, drugima, kao i podučavati  i inicirati druge.

Cena jedne inicijacije  4000  dinara.

Podledajte i ostale obuke i inicijacije.