Reiki novaca za novu realnost

Energije ovog reiki sistema  pomažu osobi da  bolje rešava  novčane izazove, poboljša materijalno blagostanje, ali utiču i na globalni prelaz iz stare u novu energiju novca.

Sistem ima tri simbola i radi na tri nivoa – ličnom (lični izazovi i problemi s novcem), grupnom (odnosi se na isceljivanje novčanih pitanja i karme grupe – porodice, predaka, prijatelja, kolega sa posla) i globalnom (planetarni nivo).

Poželjno je da je osoba već inicirana u Reiki (ili Kundalini Reiki). Ukoliko to nije slučaj, potrebno je da pre iniciacije primi bar jedan tretman ovim energijama u sedmici pre inicijacije.

Tretmani, obuka i inicijacija se mogu raditi na daljinu.

Nakon inicijacije dobijate sertifikat i uputstvo za rad. Možete raditi tretmane sebi, drugima, kao i podučavati i inicirati druge.

Cena inicijacije 5 000 din.

Pogledajet i Poslovni Reiki, Izvor Novca, kao i ostale Obuke i inicijacije.