Povezivanje sa Božanskim

Ova aktivacija uspostavlja (obnavlja) i osnažuje našu vezu sa Božanskim kao i Božanskom iskrom unutar nas.

Data nam je kako bismo ponovo integrisali svoj um i duh u Božanski Izvor.

Redovnim praktikovanjem postižemo da naše misli i dela budu u skladu sa Božanskim, oslobađamo se iluzija, proširuje se naša svesnost i razumevanje. Postajemo svesniji Božanske prisutnosti i vođstva. Postižemo mir. Razvija se  temeljna i duboka povezanost sa Božanskim i našom Dušom. Ovo je jedno predivno i transformativno iskustvo.

Postajemo svesni svojih potencijala, osnažuju se i razvijaju naši  Božanski aspekti, dobrota, samilost, ljubav prema sebi i drugima, tolerancija, razumevanje, neosuđivanje… Postajemo svesni novih mogućnosti i staza, rešenja…

Rad sa ovim frekvencijama će nam omogućiti da postignemo mnogo dublji nivo introspekcije, samorefleksije i da poboljšamo jasnoću i fokus na svakodnevne aktivnosti i duhovnu praksu. Takođe, pruža nam zaštitu i vođstvo.

Aktivacija i obuka se rade i na daljinu.

Nakon obuke i usklađivanja dobijate priručnik i sertifikat. Možete pomoći sebi, drugima, kao i obučavati druge.

Cena 5 500 din.

Pogledajte i ostale Obuke i inicijacije.