Sveti izvor novca

Ovo usklađivanje stvara vezu između vas i izvora novaca u višim dimenzijama. Pomaže Vam da se povežete sa svojim beskonačnim, multidimenzionalnim Ja koje je u obilju koje vam je namenjeno u izvornom nacrtu i koje zaslužujete i može vam pomoći da to obilje ostvarite ovde.

Vaše  večno sveto Ja želi vam samo najbolje i stvoreni ste za najbolje, ali ponekad izgubimo put.

 

Tretmani, obuka i inicijacija se mogu raditi na daljinu.

Nakon inicijacije dobijate sertifikat i uputstvo za rad. Možete raditi tretmane sebi, drugima, kao i podučavati i inicirati druge.

Cena inicijacije 3 500 dinara.

Pogledajte i Poslovni reiki, Reiki novca za novo doba, kao i ostale Obuke i iniciacije.