Čišćenje tela od toksina

Toksične supstance koje je telo apsorbovalo iz okruženja izbacuju se preko sistema za izlučivanje. Ipak neke od tih supstanci ostaju u našem telu zauvek. Čišćenje  tela  od  toksina pomaže u:

  • nežnom ispiranju toksina i teških metala iz fizičkog tela bez prolaska kroz sistem endokrinih žlezda,
  • pročišćavanju krvi,
  • da se obnovi najsavršeniji mogući nivo alkalnosti i oksigenizacije krvi,
  • čišćenju i isceljivanju čakri, meridijana, nadija  i energetskih sistema,
  • isceljivanju blokada koje ometaju optimalan protok prane/ čija/ životne energije kroz energetska tela, organe i sisteme,
  • pročišćavanju i isceljivanju negativne, mračne, teške, sporo-kretajuće, zaglavljene, sabijene, oštećene, blokirane energije iz fizičkih i energetskih tela, kvantnih polja/ čestica i energetskog prostora,
  • isceljivanju svih organa i sistema fizičkog tela, posebno jača i unapređuje centralni nervni sistem, cirkulacije, sistema za izlučivanje, endokrini sistem…
  • uravnoteženju hemije u mozga i čišćenju uma,
  • iscelujućem “ispiranju”oblasti gde su pušteni toksini i teški metali, kao i  kvantniha polja,  čestica; energetska tela, organa i sistema  DNK i krvi

Obuka i inicijacije, kao i tretmani mogu se raditi na daljinu.

Nakon inicijacije i obuke dobijate priručnik i sertifikat. Možete pomoći sebi, drugima, kao i obučavati druge.

Cena obuke i inicijacije je 5 000 din.

Pogledajte i ostale Obuke i inicijacije i Tretmane