Arhandjeli – Arhandjeoski reiki

Uskladjivanje (inicijacija, povezivanje) sa energijama 8 Arhanjela – Mihaela, Gabriela, Rafaela, Uriela, Jofiela, Ćamuila, Zadkiela i  Metatrona.

Energije Arhandjela nam mogu pomoci u duhovnom razvoju i svim segmentima svakodnevog zivota. Možete ih koristiti samostalno ili kao dopunu drugim modalitetima i tehnikama. Ove energije nam donose mir, radost, ljubav, povezuju sa Božanskom ljubavlju i mudrošću.

Arhandjel Mihael (Mihajlo) – znači “Onaj koji je kao Bog”. Zaštita, čišćenje prostora, ali i nas samih, duhovno otpuštanje…

Arhandjel Gabriel (Gavrilo) – znači “Bog je moja snaga”. Umetnost, komunikacija, pomoć umetnicima, pisanje, plodnost i začeće. Takođe, njegova energija uvodi red, čistoću i disciplinu u život. Ima veliko svojstvo pročišćenja. Vodjstvo na duhovnom putu, spoznavanje više svrhe, prihvatanje sebe. Pomaže da idemo napred.

Arhandjel Rafael – znači “Bog isceljue”. Isceljivanje, vodjstvo i podrška isceliteljima, doktorima, svima koji se bave isceljivanjem. Koncentracija, izobilje, pomoć putnicima.

Arhandjel Jofiel (Žofiel) – znači “Božija lepota”. Zaštitnik je umetničkih projekata, umetnika, lepih misli, i kreativnosti. Ova energija pomaže da se pobede strahovi, ograničenosti uma, ponos, vodi ka prosvetljenju, sreći, izobilju i svetlosti. Pomoć pri učenju i razumevanju stvari, realizovanju ideja, otklanjanju blokada i loših navika.

Arhandjel Uriel – znači “Božije svetlo”. Pomaže nam da se nosimo sa stresnim situacijama, da pronadjemo mir u životnim olujama. Uteha, pomaže da shvatimo da će sve biti u redu. Osvetljava životni put. Pomoć u radu sa decom.

Arhandjel Zadkiel – znači “Božija pravednost”. Pročišćenje i transformacija.  Otklanja tvrdoću, bol i negativnost, transformiše niže energije, negativne misli, pomaže da se razvije ljubav i posvećenost u odnosima. Ljubaznost, milost saosećanje, fizičko i emocionalno isceljnje, opraštane sebi i drugima. Pročišćenje karme.

Arhandjel Metatron – čišćenje negativnih misli i misaonih formi i nižih energija. Podstiče duhovni razvoj.  Podizanje na više frekvencije. Posebna pomoć u svemu vezanom za decu. Razvijanje mira. Čišćenje i pročišćavanje prostora. Pomaže u isceljenju karme. Povezan sa svetom geometrijom.

Arhanđel Ćamuel (Šamuel, Čamuil) – pomoć u razvijanju ljubavi prema sebi i drugima, isceljivanje i harmonizacija odnosa sa drugima, razvoj bezuslovne ljubavi, radost.

Inicijacije i tretmani se rade individualno i mogu se raditi na daljinu.

Uskladjivanje se radi za svakog Arhandjela posebno. Može se raditi vise uskladjivanja (inicijacija) jedna za drugom.  Nakon uskladjivanja možete se povezati kada god želite sa ovim Arhandjelima, pozvati ih za pomoc sebi i drugim i možete inicirati druge. Za svaku inicijaciju dobijate sertifikat i prirucnik. Kada prođete svih osam inicijacija dobijate i sertifikat za Arhandjeoski reiki.

Cena jedne iniciacije je 2 500 dinara.

Svih osam inicijacija odjednom  je 130 evra.

Kontakt