Dobrodošli

Duhovno-energetske sesije, edukacije, konsultacije

Iscelite, obnovite i osnažite telo, um i dušu. Uskladite segmente svog života. Dovedite sve svoje nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni) u harmoniju. Otkrijte i razvijte svoje potencijale. Transformišite blokade. Potražite pomoć i podršku za ostvarivanje ciljeva, život sa više radosti i lakoće i svoj duhovni rast.

Na raspolaganju su vam sesije, programi i obuke prilagođene vama i vašim potrebama.

(Ove metode, obuke i tretmani nisu zamena za medicinsku pomoć, terapije i posete lekaru)

Tretmani

Pomoć u oslobadjanju stresa, unapredjenju kvaliteta života, prevazilaženju i razrešenju poteškoća i izazova, otkrivanju i razvijanju sopstvenih potencijala.

Poboljšanje mentalnog, emotivnog i fizičkog stanja, čišćenje blokada, karme, nasleđa predaka, nadoknađivanje životne energije, vraćanje fragmenata duše, jačanje samopouzdanja, poboljšanje odnosa…

Obuke i inicijacije

Za početnike i iskusne. Obuke i inicijacije se rade individualno, na daljinu ili u prisustvu.

balansva@gmail.com